Co to je?

H.E.A.T. – jsou to počáteční písmena 4 slov v anglickém jazyce – High Energy Aerobic Training. Tato čtyři slova se dají volně přeložit jako: „Aerobní cvičení s vysokým energetickým výdejem“. H.E.A.T. PROGRAM® tedy reprezentuje systém aerobního cvičení s výrazným efektem na lidský organismus.

Je zcela inovační jak z hlediska způsobu cvičení, tak z hlediska prostředků k jeho realizaci. Představuje cvičení vycházející z přirozeného lidského pohybu – chůze.

H.E.A.T. PROGRAM® využívá speciálního běžícího pásu Maxerrunner®


Filozofie

H.E.A.T. PROGRAM® představuje zcela bezpečné aerobní cvičení, díky němuž dosahuje jedinec svého osobního cíle. Určit si cíl a prostřednictvím cvičení jej dosáhnout – to je hlavní filosofie H.E.A.T. PROGRAMu® !

H.E.A.T. PROGRAM® je určený pro všechny věkové kategorie. Mohou jej s úspěchem aplikovat náctiletí, ale i lidé v důchodovém věku.

H.E.A.T. PROGRAM® vychází z energie skupinového cvičení. Každý jedinec tak v průběhu lekce zdolává své cíle v rámci skupinky za doprovodu motivující hudby.

Prostřednictvím H.E.A.T. PROGRAMU® lze efektivně dosáhnout požadovaného fyziologického efektu – redukce hmotnosti, zlepšení tělesné kondice, aerobní vytrvalostní trénink, trénink a příprava profesionálních sportovců.

V porovnání s jinými aerobními aktivitami reprezentuje H.E.A.T. PROGRAM® bezpečné cvičení s výraznějším fyziologickým efektem. Je skvělou přípravnou činností pro všechna ostatní kardiovaskulární cvičení. H.E.A.T. PROGRAM® je vyvinutý tak, aby odpovídal individuálním požadavkům každého jedince a maximalizoval efektivitu jeho cvičení. Umožňuje spálit v průměru 500 až 800 kilokalorií za 1 lekci.


Historie

H.E.A.T. PROGRAM® má své kořeny v Itálii, kde byl vytvořen a poprvé představen široké veřejnosti na Festivalu del Fitness v Rimini v roce 2004.

První forma H.E.A.T. PROGRAM®u v jeho začátcích spočívala v běhu do prudkého kopce (sklon pásu byl tehdy běžně na 40°). Jeho tvůrci se tehdy snažili napodobit běh ve vysokohorském terénu. Cvičení bylo ovšem velice náročné a pohyb na pásu byl mnohdy nepřirozený a opravdu velice namáhavý.

V průběhu následujících let se program neustále vyvíjel a vylepšoval. Změnily se techniky pohybu, měnily se také parametry běžícího pásu, stejně jako materiál pro jeho výrobu. Jeho autoři se snažili dovést program až k úplné dokonalosti a co nejvíce zefektivnit průběh cvičení.

Přirozeným vývojem se H.E.A.T. PROGRAM® dostal až do dnešní podoby. Hlavní formou pohybu již není běh ale chůze, která reprezentuje přirozený lidský pohyb bez negativních důsledků (běh se v dnešní podobě používá jako technika pro ty nejzkušenější a jako forma speciálního tréninku). Tomu také odpovídá i sklon pásu, který se podstatně snížil. Byla tak zachována hlavní myšlenka – chůze do kopce, ovšem v podstatně přijatelnější formě.

V současné době je H.E.A.T. PROGRAM® rozšířen ve čtyřech zemích světa. V Itálii je v provozu 140 center, v České republice už přes 40 center. Další najdete na www.heatprogram.it.


Proč právě s H.E.A.T. Programem začít?

 • Nejpřirozenější lidský pohyb – chůze
 • Nezatěžuje kloubní aparát a páteř – minimalizuje otřesy
 • Skupinová aktivita – skupina ti pomůže překonat všechny překážky
 • Široký záběr – aktivity pro všechny bez rozdílů věku či kondice
 • Individualita jedince – splnění individuálních cílů jedince
 • Poloviční dávka denní doporučené pohyb. aktivity -5000 kroků
 • Časová nenáročnost – za 45 min. máš odšlapáno půldenní dávku pohybu
 • 500 – 700 Kcal – reálná spotřeba energie za jednu lekci
 • Přirozená a zdravá cesta redukce hmotnosti
 • Odbourává negativní vlivy stresu


Tvůrci

H.E.A.T. PROGRAM ® je dítětem dvou italských osobností známých ve světě fitness a power yogy – Marika Moretti a Max Grossi. Při tvorbě H.E.A.T. PROGRAM ®u vycházeli z dlouholeté zkušenosti v oblasti fitness, ale hlavně ze zkušeností získaných pohybem ve vysokohorském terénu. Ty pak aplikovali na cvičení, které H.E.A.T. PROGRAM® představuje. Z trekkingu, joggingu a jednoduchého, ale účinného walkingu (chůze), vybrali nejprospěšnější a nejúčinnější aspekty. Výsledkem je kombinace technik, které považují za základní prvek walking a jeho rozvoj, z něhož se vyvinul „Power walking“, představující využití maximální síly a rychlosti chůze. Toto spojení technik umožňuje kompletní činnost celého těla a zároveň znamenité kardiovaskulární cvičení. Aby mohli být simulovány horské podmínky v prostředí fitness center a tělocvičen, vyvinuli pro tyto účely společně Max a Marika mechanický běžecký pás Maxerrunner®.

Čechova 2889/24a
750 02 Přerov

 • +420 603 291 999
+